Home Isolation แนวทางการแยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

 

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาฯ จัดทำคู่มือสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่แยกกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation เพื่อให้ปลอดภัยกับตัวผู้ป่วยรวมถึงสมาชิกในครอบครัว

 

มาเตรียมตัวให้พร้อม...สู้โควิดไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

 

 

Home Isolation

 

#CENTRALTHAM

#CENTRALGROUP 

#ทีมไทยไฟท์โควิด 

#ทำด้วยกันทำด้วยใจ

#HomeIsolation