ข้าวไร่ดอกข่า

THB 140

-


ข้าวไร่ดอกข่า ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าโภชนาการสูง ผ่านการพัฒนาโดยกลุ่มนักเรียนและคุณครูโรงเรียนบ้านตากแดด จ.พังงา โดยมี “เซ็นทรัลทำ” ร่วมสนับสนุนจนเกิดเป็นโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ ช่วยพัฒนาชุมชน สร้างความยั่งยืน จากสิ่งเล็กๆ นั่นคือ เมล็ดข้าวในมือของคุณ

-