กระเป๋าสานเตยปาหนันบ้านดุหุน จังหวัดตรัง

THB 890


เตยปาหนันเตยทะเลที่ขึ้นอยู่มากตามชายฝั่งอันดามัน ใบยาวสีเขียวมีความยืดหยุ่นและทนทาน คนเก่าแก่นิยมนำมาทำเครื่องจักสานสารพัดประโยชน์ ตั้งแต่ กระเชอ กระบุง เสื่อ ไปจนที่ใส่ยาเส้น Good Goods ชอบความเรียบง่ายของลายสานที่ดูร่วมสมัย จึงนำมาดีซดให้ทันสมัยเป็นกระเป๋าสานเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นเตยปาหนันเตยทะเลที่ขึ้นอยู่มากตามชายฝั่งอันดามัน ใบยาวสีเขียวมีความยืดหยุ่นและทนทาน คนเก่าแก่นิยมนำมาทำเครื่องจักสานสารพัดประโยชน์ ตั้งแต่ กระเชอ กระบุง เสื่อ ไปจนที่ใส่ยาเส้น Good Goods ชอบความเรียบง่ายของลายสานที่ดูร่วมสมัย จึงนำมาดีซดให้ทันสมัยเป็นกระเป๋าสานเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้น


เตยปาหนันเตยทะเลที่ขึ้นอยู่มากตามชายฝั่งอันดามัน ใบยาวสีเขียวมีความยืดหยุ่นและทนทาน คนเก่าแก่นิยมนำมาทำเครื่องจักสานสารพัดประโยชน์ ตั้งแต่ กระเชอ กระบุง เสื่อ ไปจนที่ใส่ยาเส้น Good Goods ชอบความเรียบง่ายของลายสานที่ดูร่วมสมัย จึงนำมาดีซดให้ทันสมัยเป็นกระเป๋าสานเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้น