กระเป๋าผ้าขาวม้า (ใบเล็กใส่เหรียญ)

THB 49

กระเป๋าผ้าขาวม้า (ใบเล็กใส่เหรียญ)

กระเป๋าสวยสไตล์ไทย

“ผ้าขาวม้า” อีกหนึ่งลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศไทย ลายตารางที่ถูกทออย่างดี ใช้สีสันสดใสและแตกต่าง แต่ก็ดูสวยเก๋ ไม่เบาเมื่อถูกทอเป็น ผืนเดียวกัน

เรานําผ้าขาวม้าที่ทอโดยชุมชน จ.ราชบุรี มาออกแบบเป็นกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่ใช้ใส่ของจุกจิก และพกง่าย


กระเป๋าผ้าขาวม้า (ใบเล็กใส่เหรียญ)

กระเป๋าสวยสไตล์ไทย

“ผ้าขาวม้า” อีกหนึ่งลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศไทย ลายตารางที่ถูกทออย่างดี ใช้สีสันสดใสและแตกต่าง แต่ก็ดูสวยเก๋ ไม่เบาเมื่อถูกทอเป็น ผืนเดียวกัน

เรานําผ้าขาวม้าที่ทอโดยชุมชน จ.ราชบุรี มาออกแบบเป็นกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่ใช้ใส่ของจุกจิก และพกง่าย

กระเป๋าผ้าขาวม้า (ใบเล็กใส่เหรียญ)

กระเป๋าสวยสไตล์ไทย

“ผ้าขาวม้า” อีกหนึ่งลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศไทย ลายตารางที่ถูกทออย่างดี ใช้สีสันสดใสและแตกต่าง แต่ก็ดูสวยเก๋ ไม่เบาเมื่อถูกทอเป็น ผืนเดียวกัน

เรานําผ้าขาวม้าที่ทอโดยชุมชน จ.ราชบุรี มาออกแบบเป็นกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่ใช้ใส่ของจุกจิก และพกง่าย