โครงการ
พลังงานหมุนเวียน

ภาวะโลกร้อนต้นเหตุของสภาพอากาศแปรปรวนและภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น มีประเด็นใหญ่ที่เกิดจากปริมาณที่เกิดจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มมากขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ การขนส่ง กระบวนการผลิตในโรงงาน และกิจกรรมมากมายที่พวกเราทำในแต่ละวัน

เซ็นทรัล ทำ ตระหนักถึงปัญหาจากการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จึงได้วางแนวทางนำพลังงานสะอาดมาใช้ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับมาตรการประหยัด พลังงานเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงาน หมุนเวียนอย่างจริงจังในโครงการมากมาย ดังต่อไปนี้

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาด ที่ยั่งยืนภายในศูนย์การค้าและโรงแรมต่าง ๆ รวมทั้งหมดกว่า 44 สาขา

การติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) ในลานจอดรถ มากถึง 79 จุด ในศูนย์การค้ากว่า 39 แห่ง และโรงแรม 4 สาขา

การติดตั้งตู้เย็นประหยัดพลังงานที่ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ แฟมิลี่มาร์ท 777 สาขาทั่วประเทศ

การติดตั้งระบบเครื่องทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในโรงแรม กว่า 11 แห่ง ซึ่งสามารถสร้างพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อสาขาต่อปี ได้มากกว่า 150,000-200,000 kWh และการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อ ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องพักของโรงแรม

เราจะ “ทำทางเลือก” ให้กลายเป็นทางหลัก
เพื่อขับเคลื่อนการใช้พลังงานหมุนเวียน 100%
ในบ้านของเราเพื่อโลกของเรา