ถุงผ้า Handmade by ม่อนฟ้าหลวง

฿ 290

เป็นกระเป๋าสร้างสรรค์ขึ้นจากผ้าเหลือใช้ที่ได้จากการถักทอจากเส้นใยธรรมชาติของโครงการพัฒนาดอยตุง ในลวดลายผสมผสานเป็นลายเอกลักษณ์อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถซักได้และเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นผลงานจากกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จ.เชียงราย และกลุ่มนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน