28 พฤษภาคม 2564

ชวนบริจาคโลหิตกับกลุ่มเซ็นทรัล (มิ.ย. 64)

ชวนร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศ

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมมือกับ สภากาชาดไทย ตั้งจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ที่ศูนย์การค้าในเครือทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนในการร่วมฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลนไปพร้อมกัน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งทำให้ผู้คนหวาดกลัว จำนวนผู้บริจาคลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่ภาวะ โลหิตขาดแคลน ซึ่งทางสภากาชาดและโรงพยาบาลทั่วประเทศ ขอชวนทุกคนที่มีสุขภาพดีและร่างกายแข็งแรง มาร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศ

โปรดประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 หากเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ให้งดบริจาคโลหิต

  1. มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
  2. เดินทางกับมาจากต่างประเทศ ภายใน 2 สัปดาห์
  3. ทำงาน ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ ภายใน 2 สัปดาห์
  4. ไปยังสถานบันเทิง หรือสถานที่แออัด ภายใน 2 สัปดาห์
  5. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ภายใน 2 สัปดาห์
  6. เพิ่งหายจากไวรัส COVID-19 ภายใน 2 สัปดาห์