เซ็นทรัลอยากให้

ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เซ็นทรัลไม่ได้แค่อยากเซ็นทรัลทำ

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร

ชั้น 9 เซ็นทรัลทาวเวอร์, 4/5 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ร่วมงานกับเรา

306 เซ็นทรัล สีลม ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร: