โครงการพอเพียงเลี้ยงไก่ไข่
Community & Social Contribution
โครงการพอเพียงเลี้ยงไก่ไข่
อ่านเพิ่มเติม
ผ้าทอซาโอริ (มูลนิธิบ้านสมานใจ)
Inclusion
ผ้าทอซาโอริ (มูลนิธิบ้านสมานใจ)
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ Journey to Zero การลดใช้พลาสติก
Circular Economy & Waste Management
โครงการ Journey to Zero การลดใช้พลาสติก
อ่านเพิ่มเติม
โครงการกาแฟภูชี้เดือน จ.เชียงราย
Community & Social Contribution
โครงการกาแฟภูชี้เดือน จ.เชียงราย
อ่านเพิ่มเติม
โครงการผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง
Community & Social Contribution
โครงการผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง
อ่านเพิ่มเติม
โครงการวิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา จ.เชียงใหม่
Community & Social Contribution
โครงการวิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา จ.เชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
Inclusion
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ Journey to Zero การบริหารจัดการ การคัดแยกขยะ
Circular Economy & Waste Management
โครงการ Journey to Zero การบริหารจัดการ การคัดแยกขยะ
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ Journey to Zero การลดการสร้างขยะอาหาร
Food Loss & Food Waste Reduction
โครงการ Journey to Zero การลดการสร้างขยะอาหาร
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ Journey to Zero พลังงานหมุนเวียน
Climate Action
โครงการ Journey to Zero พลังงานหมุนเวียน
อ่านเพิ่มเติม
โครงการจริงใจฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต
Community & Social Contribution
โครงการจริงใจฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต
อ่านเพิ่มเติม