ทำด้วยกัน

ทำด้วยใจ เซ็นทรัล ทำ คือ โครงการที่ส่งเสริมให้ทุกคนลงมือ ทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยกลุ่มเซ็นทรัล

อ่านเพิ่มเติม

SCROLL

ลงมือทำ ให้ยั่งยืน

ด้วยแนวคิดในการขับเคลื่อน การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน “เซ็นทรัล ทำ” ขออาสา ทำ และชวนทุกคนลงมือทำ เพื่อวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ เพื่อคนข้าง ๆ เพื่อคนข้างหลัง ให้เป็นวงจรชีวิตของการทำ

ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ

สิ่งที่เราทำ

เรามุ่งมั่นโดยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับชุมชน ส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนา และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

สนับสนุนชุมชนกว่า

ครัวเรือน

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกว่า

ล้านบาท

สร้างงานและสนับสนุน อาชีพให้คนพิการ

คน

6 แนวทาง

การขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน

เพราะความยั่งยืน ไม่สามารถสร้างได้ด้วยใครเพียงคนเดียว เพราะคุณค่าที่หวังอาจไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เห็นด้วยตา เซ็นทรัล ทำ จึงมุ่งมั่นทำด้วยใจ และขอเชิญทุกคนมาร่วมลงมือทำด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม
INCLUSION
ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม
COMMUNITY CONTRIBUTION
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ และบรรเทาสาธารณภัย
Human Capital Development
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
Circular Economy & Waste Management
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
Food Loss & Food Waste Reduction
ลดการสูญเสียอาหารในกระบวนการผลิต และลดปริมาณขยะอาหาร
Climate Action
ฟื้นฟูสภาพอากาศ ลดมลภาวะ และผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียน
Programs

มาช้อป สินค้าดีต่อใจ ดีต่อสิ่งแวดล้อม และยังดีต่อการสร้างรายได้ให้ชุมชนกัน

“ทำ-ดี” Tham-Dee.com คือ แพลตฟอร์มระดมทุนรูปแบบใหม่ที่สร้างโอกาสแจ้งเกิด ให้โครงการเพื่อสังคมและเป็นช่องทางทำดีของทุกคนได้ทุกวัน

Thamdee