ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน

จากจุดเริ่มต้นของ การลงมือ “ทำ” สักครั้ง ก่อเกิดเป็นความตั้งใจที่จุดประกายสู่ “ความเปลี่ยนแปลง” เพื่อทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น เช่นเดียวกับ เซ็นทรัล ทำ ลงมือทำโครงการต่าง ๆ มากมาย ล้วนผลักดัน ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์ของโครงการต่าง ๆ ของเซ็นทรัล ทำ และความสุขระหว่างการลงมือทำได้เปลี่ยนความสนใจ ความรู้สึก ความคิด และสร้างความเชื่อที่ว่าทุกการลงมือทำจะนำไปสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม เพราะพลังของ “ทุกการลงมือทำ” จะสะสมรวมกัน เพื่อ “สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน”

ทิศทาง 6 กลยุทธ์ ในปี 2567

Community
Inclusion
Talent
Circularity
Climate
Nature

โครงการที่โดดเด่น

เซ็นทรัลอยากให้ ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เซ็นทรัลไม่ได้แค่อยาก เซ็นทรัลทำ เราจึงมุ่งมั่นทำด้วยใจและขอเชิญทุกคนมาร่วมลงมือทำด้วยกัน