17 มิถุนายน 2564

มูลนิธิออทิสติกไทย

“เซ็นทรัล ทำ” สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับคนพิการ เพราะเราเชื่อว่าความยั่งยืนเกิดขึ้นได้การสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

“มูลนิธิออทิสติกไทย” เป็นอีกหนึ่งองค์กรด้านคนพิการ ที่แสดงให้เห็นว่า หากคนพิการได้รับความใส่ใจและสนับสนุนการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่ ทุกคนสามารถทำอะไรได้มากว่าที่เราคิด เช่น ผลงานศิลปะของศิลปินออทิสติก (Artstory by AutisticThai) ต่างได้รับการชื่นชมในฝีมือและความสวยงามที่โดดเด่นกว่าใคร หรือ เมนูเบเกอรี่กลิ่นอบอวล ที่หลายคนได้ลองชิมต่างติดใจ ก็มาจากฝึกฝนฝีมือด้วยความตั้งใจของน้องๆ ออทิสติก

ขอชวนทุกคนร่วมกันอุดหนุนผลงานศิลปะของน้องๆ ที่ถูกนำมาใช้เป็นลวดลายบนสินค้ามากมาย ได้ที่ www.artstorybyautisticthai.com