01 มกราคม 2566

รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต GIVE BLOOD GIVE LOVE

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่อง เปิด “หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่” ณ ศูนย์การค้าในเครือทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิต ให้เข้าถึงง่ายและสะดวกมากขึ้น

สามารถติดตามรายละเอียดและตารางการบริจาคโลหิตประจำเดือนได้ที่
Facebook : Central Tham

เตรียมความพร้อมก่อนมาเป็น "ผู้ให้โลหิต"

  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
  • สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  • หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
  • ดื่มน้ำ 3 - 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดโอกาสการเป็นลมหลังการบริจาคโลหิต
  • รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ขนมหวาน ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง
  • งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
  • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง

✅ เช็คคุณสมบัติ "ผู้ให้โลหิต" ได้ที่ https://shorturl.asia/9XrWG

  • ใบสมัครผู้บริจาคโลหิต https://shorturl.asia/6Vke8
  • Blood Donation Application Form https://shorturl.asia/tVUL8
  • ใบยินยอมของผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้บริจาคโลหิตอายุ 17 ปี) https://shorturl.asia/6sVUn

*เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน วัน เวลา และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใต้โพสต์นี้