22 พฤศจิกายน 2565

การส่งเสริมคนพิการของกลุ่มเซ็นทรัล

เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล 3 ธ.ค. “เซ็นทรัล ทำ” อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพ ความสามารถของคนพิการ และเปิดโอกาสให้คนพิการทุกคนได้ลงมือทำ ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม

“เราเชื่อว่าทุกคนทำได้” เซ็นทรัล ทำ จึงมุ่งมั่นสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาส ของคนพิการ รวมถึงยอมรับ และให้คุณค่ากับทุกความแตกต่าง สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ

การส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับคนพิการ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เซ็นทรัล ทำ ลงมือทำมาตลอดหลายปี ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันความรู้ สร้างทักษะและอาชีพ ให้โอกาสในการเข้าถึงการทำงาน สร้างความสุขทางจิตใจ ความภาคภูมิใจ ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับคนพิการอย่างยั่งยืน

ศูนย์ Contact Center จ. ชลบุรี

เกิดจากความร่วมมือกันของหลายฝ่าย ทั้งเพาเวอร์บาย ไทวัสดุ และมูลนิธิพระมหาไถ่ จากความตั้งใจเดียว คือ ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้โอกาสคนพิการ เปิดพื้นที่ให้แสดงศักยภาพ ผ่านการทำงานบริการ โดยให้บริการลูกค้าในรูปแบบ Call Center ในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริการหลังการขาย การซ่อมบำรุง หรือปัญหาเกี่ยวกับสินค้า ปัจจุบันมีพนักงานคนพิการรวม 60 คน เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ และตั้งใจจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีเป้าหมายจ้างงาน 90 คน ภายในปี 2566

ตะกร้าสานพลาสติกฝีมือคนพิการ

จากความภาคภูมิใจ และความสุขที่ได้ลงมือทำ ของพี่น้องสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี จากเดิมเป็นเพียงการนำเศษเส้นพลาสติกมาสานเป็นตะกร้า และวางขายในชุมชนเท่านั้น “เซ็นทรัล ทำ” เห็นถึงความตั้งใจและมองโอกาสที่จะต่อยอดในการสร้างอาชีพ สร้างทั้งความสุข และรายได้อย่างยั่งยืน จึงได้ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ ให้คำแนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความทันสมัยตอบโจทย์ตลาด และสนับสนุนช่องทางการขายภายใต้แบรนด์ good goods

ปัจจุบันได้เกิดการรวมกลุ่ม มีสมาชิกและรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2563 เริ่มต้นยอดขายที่ 1,100 ใบ รายได้ 1.3 แสนบาท ในระยะเวลา 3 ปี ยอดขายเติบโตมากกว่า 20 เท่า รวมถึงปัจจุบัน ผลิตและจำหน่ายไปแล้วกว่า 22,000 ใบ รวมกว่า 3 ล้านบาท นับเป็นการพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นวดผ่อนคลายในสำนักงาน

จากความตั้งใจที่ต้องการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ รวมถึงพัฒนาอาชีพ ไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่มเซ็นทรัลจึงได้ริเริ่มโครงการ นวดผ่อนคลายในสำนักงาน โดยคนพิการทางสายตา มาตั้งแต่ปี 2561 รวมรายได้กว่า 4,000,000 บาท โครงการนี้ นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับคนพิการ ยังช่วยให้พนักงานผ่อนคลาย ในช่วงเวลาทำงานมากขึ้นด้วย

ลายศิลปะโดยศิลปินออทิสติก

การสร้างสรรผลงานทางด้านศิลปะ ถือเป็นความสามารถพิเศษอันโดดเด่นอย่างยิ่งของศิลปินออทิสติก จากมูลนิธิออทิสติกไทย “เซ็นทรัล ทำ” จึงได้นำลวดลายสวยงามตามจินตนาการเหล่านั้น มาออกแบบเป็นสินค้า อาทิเช่น เสื้อฮาวาย เป็นต้น ใช้สิ่งที่ถนัดอย่างศิลปะ เสริมสร้างพัฒนาการ รวมถึงสร้างรายได้ และความภาคภูมิใจ

นักกีฬาคนพิการ

“เซ็นทรัล ทำ” เชื่อมั่นในความสามารถของนักกีฬาคนพิการ จึงมุ่งส่งเสริม และสนับสนุนนักกีฬาคนพิการ ทั้งสโมสรกีฬาเซ็นทรัล รวมถึงสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ด้านงบประมาณ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศต่อไป