16 สิงหาคม 2564

HOME ISOLATION แนวทางการแยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาฯ จัดทำคู่มือสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่แยกกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation เพื่อให้ปลอดภัยกับตัวผู้ป่วยรวมถึงสมาชิกในครอบครัว

#CENTRALTHAM
#CENTRALGROUP
#ทีมไทยไฟท์โควิด
#ทำด้วยกันทำด้วยใจ
#HomeIsolation