22 กันยายน 2564

ศูนย์พักคอย โดย เซ็นทรัล ทำ

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมมือกับ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เปิด ศูนย์พักคอย โดย เซ็นทรัล ทำ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว สำหรับพนักงานเครือกลุ่มเซ็นทรัล, ชุมชนในเขตบางคอแหลมพระราม3, ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ และผู้ป่วยส่งต่อจากทีมเส้นด้ายยานนาวา ที่มีผลตรวจ Antigen test kit ผลเป็นบวก พร้อมกับผลตรวจยืนยันด้วย RT-PCR เป็นผู้ป่วยไม่สามารถทําการกักตัวที่บ้านพักอาศัยของตนได้ ซึ่งมีเป้าหมายในการดูแลผู้ติดเชื้อ มีการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยในชุมชนให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ลดการเสียชีวิต และลดการแพร่ระบาดของโรคได้ รวม 300 เตียง

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน แม้จะมีผู้ป่วยติดเชื้อลดลงแต่สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงมีผู้ป่วยที่ต้องการเตียงและได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพื่อเป็นการลดความติดขัดของระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก และแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า กลุ่มเซ็นทรัล ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของมาตรการแนวทาง ศูนย์พักคอย โดย เซ็นทรัล ทำ (Community Isolation by Central Tham) โดยศูนย์นี้จะรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว เนื่องจากผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย การแยกกักตัวในศูนย์พักคอยยังเป็นการลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อเพิ่ม รวมทั้งลดความเสี่ยงในการส่งต่อเชื้อไปสู่คนรอบข้างได้อีกด้วย ศูนย์พักคอย โดย เซ็นทรัล ทำ มีการดูแลติดตามอาการตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจผลระดับสัญญาชีพ ค่าออกซิเจนในเลือดทุกวัน ซึ่งอยู่ในความดูแลของแพทย์ พยาบาล รวมถึงจิตอาสา หากคนไข้มีอาการเปลี่ยนแปลง ประสานนำส่งโรงพยาบาลต่อไป

ศูนย์พักคอย โดย เซ็นทรัล ทำ (Community Isolation by Central Tham) ได้มีการปรับเปลี่ยนโรงงานเก่า ย่านพระราม 3 มีลักษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น บนพื้นที่ 6,681 ตรม. ให้มีระบบการจัดการตามมาตรฐาน สาธารณสุข เพื่อรองรับผู้ป่วยจํานวน 300 เตียง โดยเริ่มจากชั้นที่ 1 จะเกี่ยวกับระบบต่างๆ ห้องเวชระเบียน, ห้องสังเกตการณ์, ห้องพักรอ (Observe) และห้องระบบ TELECLINIC (เทเลคลินิก) หรือการนําเทคโนโลยี Application ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการตรวจประเมินอาการคัดกรองผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time ชั้น 2-5 จะเป็นที่พักผู้ป่วย โดยแต่ละชั้นจะมีเตียงรองรับชั้นละ 70-80 เตียง แบ่งแยกชายหญิงอย่างชัดเจน แต่ละวันจะมีคณะแพทย์ของทาง รพ. จุฬาลงกรณ์ฯ เป็นที่ปรึกษาในการดูแลและรักษาผู้ป่วย ผ่านทางระบบ TELECLINIC พร้อมจัดหายาให้ ในส่วนของบุคลากรประจำศูนย์พักคอยจะมีทีมพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานอาสาจากบริษัทในเครือที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ในการทำหน้าที่ต่างๆ คอยอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในศูนย์พักคอยแห่งนี้

ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับทุกคนในศูนย์พักคอย จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน

ส่วนที่ 1 อาหารสำหรับผู้ป่วยจะมาจาก โครงการ Meal for You ที่เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (ซีอาร์จี) ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย จัดส่งอาหารปรุงสุก 3 มื้อทุกวัน จากร้านอร่อยดี เปปเปอร์ ลันช์ คัตสึยะ ไทย เทอเรส และแบรนด์อื่น ๆ ในเครือซีอาร์จีผ่านบริการ “แกร็บเอ็กซ์เพรส” (GrabExpress)

ส่วนที่ 2 อาหารสำหรับพนักงานอาสาทั้งหมดจะมาจาก ผู้ค้าร้านอาหารที่จำหน่ายให้กับโรงอาหารพนักงาน ทำอาหารปรุงสุกจัดส่งให้ในทุกวัน ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ค้าให้ได้มีรายได้ระหว่างการปิดศูนย์การค้า

ทั้งนี้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเข้ามาอยู่ใน ศูนย์พักคอย โดย เซ็นทรัล ทำ ต้องมีเกณฑ์ดังนี้

  1. เป็นพนักงานในเครือกลุ่มเซ็นทรัลและครอบครัว หรือประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตบางคอแหลม
  2. เป็นผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีผลตรวจ Antigen test kit ผลเป็นบวก พร้อมกับผลตรวจยืนยันด้วย RT-PCR
  3. ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ไม่มีภาวะปลอดอักเสบ ไม่ต้องใช้ออกซิเจน (กลุ่มสีเขียว)

สำหรับประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตบางคอแหลมที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 และมีผลตรวจ ATK พร้อมกับผลตรวจยืนยันด้วย RT-PCR สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขตบางคอแหลมเพื่อขอเข้ารักษาตัวในศูนย์พักคอย โดยเซ็นทรัล ทำ

กลุ่มเซ็นทรัล ขอเคียงข้างคนไทย ด้วยการยกระดับสาธารสุขแบบครบวงจร 360 องศา เพื่อให้คนไทยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไม่ประมาท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์พักคอย โดย เซ็นทรัล ทำ (Community Isolation by Central Tham) จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและให้การช่วยเหลือทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง เราพร้อมที่อยู่เคียงข้างคนไทยให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน