ทำกินจริงใจ ทำขายให้ทันสมัย

โครงการจริงใจฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต

การเดินทางของสินค้ามีส่วน “ทำ” ให้สินค้าราคาแพงขึ้น อาจแพงขึ้นถึงสิบเท่า เพราะบนเส้นทางนั้นมันไม่ใช่แค่ระยะทาง แต่คือการเดินทางผ่านคนกลางมากมายกว่าที่คนต้นน้ำอย่างเกษตรกรจะได้ เจอคนปลายน้ำอย่างผู้บริโภคกว่าที่ผลผลิตทางการเกษตรสดใหม่จะได้ถึงมือลูกค้าที่รอคอย

เครือข่ายและสาขาของกลุ่มเซ็นทรัลจึงอยาก “ทำ” ให้ระยะทางนั้นสั้นลง เมื่อระยะทางสั้นลงต้นทุนก็ต่ำลงแต่ความสดอร่อยกลับเพิ่มมากขึ้นและยาวนานขึ้น

บนเส้นทางที่เซ็นทรัล “ทำ” เพื่อมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างพื้นที่แห่งความสำเร็จ ร่วมกันระหว่างธุรกิจและชุมชน

ด้วยแนวคิด Creating Shared Values (CSV) หรือการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม ด้วยตลาดชุมชนที่ให้เกษตรกรมาออกร้าน จำหน่ายสินค้าเงินสด เรายัง “ทำ” ให้เกษตรกรเปลี่ยนบทบาทจากผู้เพาะปลูกต้นน้ำ มาสู่กิจกรรมกลางน้ำที่คัดแยกแพ็กบรรจุ เพื่อลดความเสียหายและการสูญเสียของผลผลิต หวังเพิ่มรายได้ครัวเรือนให้เกษตรกร และปั้นชุมชนให้เข้มแข็ง

ตอนนี้จาก “ทำกินจริงใจ” เกษตรกรเริ่ม “ทำขายให้ทันสมัย” มากขึ้น

ด้วยองค์ความรู้หลายอย่าง ตั้งแต่หัดคัดเกรดผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน ทั้งน้ำหนัก ความยาว ความสมบูรณ์ สร้างฐานข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรให้สินค้าทุกตัวมีข้อมูลและรายละเอียดที่ลูกค้าสามารถเข้ามาอ่านได้ง่าย ๆ โดยการสแกน QR Code ที่ติดอยู่กับแพ็กเกจผักแต่ละชนิด ไปจนถึงเทคนิคการขายปลีกที่กลุ่มเซ็นทรัลชำนาญและนำมาถ่ายทอดต่อ

จริงใจฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตได้กลายเป็นพื้นที่ จำหน่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรและ ชุมชนกว่า 200 รายการ

รายการหมุนเวียนไปตามฤดูกาลยกระดับทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เพาะปลูกและ ผู้บริโภคภายใต้วงจรแห่งความจริงใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

วันนี้ถึงแม้พวกเราจะเป็นเกษตรกรรายเล็ก แต่ก็ไม่หยุดพัฒนาและ “ทำ” ตัวให้ทันสมัย