ทำสิ่งที่รัก ทอด้วยหัวใจศิลปะ

ผ้าทอซาโอริ (มูลนิธิบ้านสมานใจ)

มูลนิธิบ้านสมานใจจ.เชียงใหม่ มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นศูนย์รวมตัวของคนพิการทางสติปัญญาในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มาร่วมกันทอผ้าซาโอริซึ่งเป็นรูปแบบการทอผ้าตามสไตล์ญี่ปุ่นในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง คล้ายกับการมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนมากกว่าการมานั่งทำงาน จึงทำให้มูลนิธิบ้านสมานใจแห่งนี้เป็นทั้งที่สร้างความสุข เสริมพัฒนาการ และสร้างรายได้ให้กับคนพิการอย่างยั่งยืน

เซ็นทรัล ทำ มุ่งมั่นในการส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สร้างรายได้ที่มั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนพิการ

เพราะเราเชื่อว่าความยั่งยืนเกิดขึ้นได้ จากการสร้างความเท่าเทียมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

"ผ้าทอซาโอริบ้านสมานใจ” ความนอกกรอบที่ไม่เหมือนใครจากศิลปินคนพิการ ที่รวมกันถ่ายทอดผลงานศิลปะผ่านการสร้างลวดลายบนผ้าทอด้วยหัวใจศิลปะ นอกจากจะเป็นยาสำคัญที่ช่วยบำรุงหัวใจให้คนพิการทางสติปัญญาแล้ว ยังช่วยกระตุ้นจินตนาการและ เสริมสร้างพัฒนาการให้กับเขาด้วย

ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมอาชีพและต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนพิการ เซ็นทรัล ทำ จึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการทอผ้า รวมถึงนำผ้าทอซาโอริมาดีไซน์เป็นสินค้าต่างๆ ที่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นภายใต้แบรนด์ Good Goods เพื่อสร้างรายได้ให้คนพิการอย่างยั่งยืน เพิ่มโอกาสในการขายและสร้างรายได้ให้คนพิการอย่างยั่งยืน