ทำได้ ทำงานแล้วภูมิใจ

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ตัวเลขคนพิการกว่า 2 ล้านคนในประเทศไทย คิดเป็น 3% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ มีเพียง 200,000 กว่าคนเท่านั้นที่ได้รับการจ้างงาน

โอกาส คือสิ่งที่มีค่าไม่เท่ากันสำหรับผู้รับ

แต่เซ็นทรัล ทำ เชื่อว่าการมีงานทำที่มั่นคงมีรายได้ที่แน่นอน มีสวัสดิการที่ดีและการได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ คือโอกาสที่กลุ่มเซ็นทรัลสร้างให้กับคนพิการได้

เราจึงมุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคนในสังคม โดยเฉพาะกับคนพิการที่เป็นหนึ่งในพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ ให้ก้าวหน้า

โดยที่ผ่านมาทางเซ็นทรัล ทำ ก่อตั้งศูนย์ Contact Center ในจ.ชลบุรี ผ่านความร่วมมือของเพาเวอร์บาย ไทวัสดุ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการให้ “ทำได้” โดยมีพนักงานประจำเป็นคนพิการทั้งหมดรวมกว่า 40 คน ให้บริการติดต่อสอบถามจากลูกค้า การบริการหลังการขาย และการซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ สร้างอาชีพ พร้อมกับ “ทำงานแล้วภูมิใจ” ที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

นอกจากการจ้างงานโดยตรง เซ็นทรัล ทำ ยังเน้นการช่วยเหลือเพื่อสร้างอาชีพ และเปิดโอกาสในคนพิการได้อยู่ในภูมิลำเนาเดิม จึงได้สนับสนุนโครงการที่ช่วยสร้างงานให้กับคนพิการแล้วถึง 470 คน สร้างรายได้ที่มั่นคงเฉลี่ยกว่า 180,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยมีกิจกรรมช่วยเหลือที่โดดเด่น อาทิ การสนับสนุนพื้นที่ภายในห้างสรรพสินค้าและธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อให้คนพิการจำนวน 44 คน สามารถประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล, สนับสนุนสมาคมรวมใจคนพิการ จ. อุดรธานี ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 5 โรง พร้อมไก่พันธุ์ไข่จำนวนกว่า 2,500 ตัว ให้กับกลุ่มคนพิการจำนวน 25 คน, โครงการสานตะกร้าพลาสติก โดยส่งเสริมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการสานตะกร้า พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามมีเอกลักษณ์หลากหลายลวดลาย พร้อมเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในศูนย์การค้า

ทั้งยังให้ทีมดีไซเนอร์เข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบลวดลายให้มีความทันสมัยน่าสนใจ และนำเข้ามาจัดจำหน่ายในร้าน Good Goods เพื่อเป็นการขยายตลาดและเพิ่มรายได้

และเราจะไม่หยุด “ทำ” เพียงเท่านี้ เพราะการสร้างโอกาส คือการสร้างชีวิตใหม่และสานฝันของพวกเขาให้เป็นจริง

นอกจากรายได้ที่มั่นคงขึ้นแล้ว เราตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองและจุนเจือครอบครัวได้