ทำเข้ม ทำกาแฟจากป่าสู่เมือง

โครงการกาแฟภูชี้เดือน จ.เชียงราย

ในช่วงอดีตถือเป็นพื้นที่ห่างไกลมีการปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอย ทำให้ป่าเสื่อมโทรม ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป ได้มีการพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นป่าธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพ และค้นพบว่าการปลูกกาแฟภายใต้ร่มไม้ใหญ่ ทำให้ได้ผลิตผลกาแฟโดยวิธีบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 100%

ด้วยความน่าสนใจของกาแฟที่มีความพิเศษ ทั้งกลิ่นหอมเฉพาะตัวซึ่งเป็นกลิ่นของผลไม้และดอกไม้ป่านานาชนิด รวมถึงรสชาติอร่อย“ทำเข้ม”

เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟที่ไม่เหมือนใคร เพราะเป็นกาแฟอินทรีย์สายพันธุ์ อราบิกาแท้ (Organic Arabica Coffee) 100% ซึ่งได้ปลูกบนเทือกเขาสูงบนภูชี้เดือน มีความสูง 1,300-1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเลมีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะในการปลูกกาแฟ เป็นเมล็ดกาแฟเมล็ดเดี่ยวโดยกาแฟ 1 ต้นจะมีเมล็ดโทนเพียง 5% ลักษณะเมล็ดกลมรีคล้ายเมล็ดถั่ว จึงทำให้มีความหนาแน่นและคุณค่าสูง สะสมอาหารไว้มากทำให้มีรสชาติที่ดีกว่ากาแฟเมล็ดปกติ

จนทำให้ เซ็นทรัล ทำ เล็งเห็นความพิเศษนี้ จึงสนับสนุนเกษตรกรอย่างครบวงจร ให้ทำกาแฟจากป่าสู่เมือง ส่งเสริมการผลิตเมล็ดกาแฟพันธุ์รวมไปถึงการทำโรงคั่วกาแฟ อีกทั้งขยายช่องทางการขาย ส่งเสริมการทำการตลาด เพื่อให้กาแฟแบรนด์ภูชี้เดือนเป็นที่รู้จักและนิยมของคอกาแฟ

จากการเปลี่ยนให้เกษตรกรหันมาปลูกกาแฟเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว จนกลายมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์รักษาป่าภูชี้เดือน ภูชี้ดาว ต. ปอ อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย ส่งผลให้เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเป็นรายได้ที่แน่นอน หรือสามารถสร้างรายได้ถึงระดับประมาณ 5 แสนบาท หรือประมาณ 2 ล้านบาท/ปี ตลอดจนการช่วยจ้างงานในพื้นที่ อีกทั้งนอกจากการปลูกกาแฟแล้วเกษตรกรยังมีการปลูกผลไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิดทั้ง ส้ม องุ่น เบอร์รี่ เป็นต้น

นอกจากได้ดื่มด่ำกาแฟคุณภาพดีกาแฟอินทรีย์สายพันธุ์อาราบิก้าแท้ที่ปลูกบนเทือกเขาสูงบนภูชี้เดือนและภูชี้ดาวที่ผ่านการคัดมืออย่างพิถีพิถัน มีรสสัมผัสหลังการดื่มที่หอมหวาน อบอวลยาวนาน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้ว เรายังได้ร่วมพัฒนาชุมชน ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน

รวมทั้งอีกสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า คือการ ปลูกกาแฟภูชี้เดือน ช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า ลดหมอกควัน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดปัญหา ยาเสพติด และช่วยให้ชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืน

เราดีใจที่กาแฟอินทรีย์จากป่าที่เราใช้ใจและใช้มือคัดสรรทุกขั้นตอนได้ไปทักทายผู้คนมากมายในทุก ๆ เช้า