โครงการศูนย์การเรียนรู้ และท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านผาหมอน

เซ็นทรัล ทำ

เริ่มวางแผนร่วมกับวิสาหกิจชุมชน พัฒนาบ้านผาหมอน

ดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง ในปี 2566

จากเดิมชุมชนปลูกลูกพลับ พีช และเสาวรส สู่ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน พร้อมปลูกไม้ผลเศรษฐกิจมูลค่าสูง

ได้แก่ อะโวคาโด สายพันธุ์ แฮสส์, เสาวรส สายพันธุ์ โกลเด้น และกาแฟ รวมถึงการจัดทำโรงโรงเรือนเพาะเห็ด portobello พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พร้อมส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนา และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่ที่อยู่ใกล้จุดท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ น้ำตก, ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย และนาขั้นบันไดบ้านผาหมอน

อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังจุดท่องเที่ยวอื่นๆ ของดอยอินทนนท์ โดยปัจจุบันที่บ้านผาหมอน มีโฮมสเตย์อยู่สองหลังภายใต้ชื่อ “DAE LAW PU” ในภาษากะเหรี่ยง ที่แปลว่า กระท่อม อันหมายถึงกระท่อมท่ามกลางธรรมชาติ โดยเซ็นทรัล ทำ มีแผนสนับสนุนการสร้างโฮมสเตย์เพิ่ม แต่ยังคงไว้ซึ่งภูมิทัศน์และธรรมชาติของพื้นที่ไว้

เซ็นทรัลอยากให้ ทุกคน มีคุณภาพชิวิตที่ดี

เซ็นทรัลไม่ได้แค่อยาก เซ็นทรัล ทำ เราจึงมุ่งมั่นทำด้วยใจและขอเชิญทุกคนมาร่วมลงมือทำด้วยกัน