Give Blood Give Love

รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต GIVE BLOOD GIVE LOVE

ชวนคนไทยมารวมพลังบริจาคโลหิต

เพื่อฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลนนี้ไปพร้อมกัน

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่อง เปิด “หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่”

ณ ศูนย์การค้าในเครือทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิต ให้เข้าถึงง่ายและสะดวกมากขึ้น

สามารถติดตามรายละเอียด และตารางการบริจาคโลหิตประจำเดือนได้ที่

www.facebook.com/CentralTham

เตรียมความพร้อมก่อนมาเป็น "ผู้ให้โลหิต" :

  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
  • สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  • หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
  • ดื่มน้ำ 3 - 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดโอกาสการเป็นลมหลังการบริจาคโลหิต
  • รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ขนมหวาน ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง
  • งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
  • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง

*เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน วัน เวลา และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใต้โพสต์นี

เซ็นทรัลอยากให้ ทุกคน มีคุณภาพชิวิตที่ดี

เซ็นทรัลไม่ได้แค่อยาก เซ็นทรัลทำ เราจึงมุ่งมั่นทำด้วยใจและขอเชิญทุกคนมาร่วมลงมือทำด้วยกัน