โครงการกาแฟอินทรีย์ แม่คงคา

กาแฟอินทรีย์รักษ์ป่า แม่คงคา (วิสาหกิจชุมชนเกษตรคนกล้าแม่คงคา ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่)

กาแฟอะราบิกาออร์แกนิก ปลอดจากสารเคมี สายพันธุ์คาติมอ

เติบโตใต้ร่มเงาไม้ จึงมีกลิ่นและรสชาติของดอกไม้ป่าและผลไม้ กลมกล่อม หวานปลาย จากธรรมชาติแท้ๆ

ปลูกโดยกลุ่มชนเผ่าปกาเกอะญอ ภายใต้ผืนป่าใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จากแหล่งปลูกคุณภาพที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000-1,100 เมตร ท่ามกลางอุณหภูมิ 15-25 องศาตลอดทั้งปี ด้วยความต้องการที่จะช่วยพลิกฟื้นเขาหัวโล้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว อย่างข้าวโพด สู่การปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง อย่างกาแฟ

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น แมคคาเดเมีย อะโวคาโด ทำให้มีทั้งพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ ลดปัญหาหมอกควัน ฟื้นฟูระบบนิเวศ และมีผลผลิตที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

เซ็นทรัล ทำ ให้การสนับสนุนช่องทางการตลาด และนำไป process ต่อ เพื่อจำหน่ายเป็นเครื่องดื่มและเม็ดกาแฟคั่ว ที่ร้าน Good Goods อีกด้วย โดยรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ร่วมพัฒนาชุมชน ช่วยสร้างอาชีพต่อไป